Se poate vedea in zona Luica-Sos.Giurgiului
Telefon:0761657044,Florin
PretL:250lei