Mã poate ajuta cineva cum fac rost de codul unitatii radio. A fost schimbatã in garantie si nu gasesc niciunde codul. blush.gif
Part code 281150132R
Supplier code: 269779
Model no: HARN 1005
RV3D-C3000E